وبگاه شخصی عادل سپهري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: عادل
نام خانوادگي: سپهري
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: adelsepehry@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی


آشنايي با زبانهاي خارجي : English


  بازديد : 18951
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان